Du er her:

Pension


Indmeldelse til pensionsordningens basisdækninger forudsætter, at du indmeldelses- / ændringstidspunktet er/var rask

og fuldt arbejdsdygtig, at du ikke søger eller modtager offentlig pension, ikke er ansat på særlige vilkår (f.eks. § 56)

eller med særlige skånehensyn, ikke er ansat i fleksjob eller anden særlig stilling.

De præcise regler, forudsætninger og vilkår fremgår af den

dækningsoversigt, du modtager/har modtaget ved indmeldelsen til eller ændring af pensionsordningen.

PENSIONSBIDRAG

 

Indbetaling i procent af pensionsgivende løn                                               

 

Medarbejders andel

                             

 

Arbejdsgivers 

    andel    

                                   

 

 I alt 

                  

 

Fyldt 25 år og mere end 4 års anciennitet i offentlige stillinger

 

4,00 %

 

8,00 % 

 

 

12,00 %

 

Fyldt 20 år og mere end 9 måneders anciennitet i offentlige stillinger

 

2,43 %

 

4,85 % 

 

 

7,28 %

FORSIKRINGSDÆKNINGER

 

Forsikringstype

 

 

Basisdækning

 

Mulige valg

 

Månedlig pension ved nedsat erhvervsevne med halvdelen eller mere*

 

40 % af lønnen

 

 

Op til 80 % af lønnen

Ressourceforløbsydelse

Tillægsydelse til den månedlige pension ved nedsat erhvervsevne og ved indplacering i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb

Maksimal det beløb du ville modtage i ressource-forløbsydelse før modregning for TAE dækningen dog maksimalt hidtidig indkomst efter  AMB

 

 

Præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne

Aftalt indbetaling

 

 

Engangssum ved død**

 

200 % af lønnen

 

 

100 % til 800 % af lønnen

 

Ved død – månedlig pension til børn under 24 år*

 

5 % af lønnen

 

 

Op til 25 % af lønnen

 

Den samlede opsparing udbetales ved død før pensionering*

 

Opsparingssaldoen

 

 

 

 

Sum ved Kritisk Sygdom**

 

156.400 kroner

 

 

Op til 640.000 kroner

 

*     Beløbet er skatte/afgiftspligtigt

**    Beløbet er skattefrit (medmindre du har valgt anden beskatningsform)

 

PENSIONSOPSPARING

 

INVESTERINGSTYPE

 

PENSIONSTYPE

 

For valgt opsparingsløsning

 

NORDEA VÆKSTPENSION

MELLEM RISIKO

 

 

LIVSVARIG PENSION &

RATEPENSION

 

Valgmuligheder

 

NORDEA VÆKSTPENSION

(ANDRE RISIKOPROFILER)

 

NORDEA Højrenteopsparing

 

 

KAN IKKE ÆNDRES – skal følge regler for offentlige ansattes pensionsudbetalinger

 PENSIONSMÆGLER OG RÅDGIVER

 

 

 

RTM INSURANCE BROKER A/S

Greve Centervej 90

2670  Greve

 

+45 4353 1444

 

WWW.RTM.DK

 

pension@RTM.DK                       

 

 

 

KUNDEANSVARLIG MÆGLER

 

 

 

 

 

Pensionsrådgiver

 

 

 

Kundeservice

 

 

 

 

MOGENS ROSENGAARD

+45 2632 5131

MR@rtm.dk        

 

 

RASMUS NIEBURG

+45 2632 5133

RNI@rtm.dk

 

JEANETTE KLITTEN RASMUSSEN

+45 8818 2428

Jkr@rtm.dk

                                                           

Mogens Rosengaard,

RTM Insurance Brokers A/S

6. juli 2016