Du er her:

Overenskomst

Arbejdstidsaftale for tjenestemænd i staten, klik på linket her under

http://cirkulaere.modst.dk/static/Circular/2015/018-15.pdf 

Organisationsaftale 2013 
FerielovenFællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer– Det Statslige Område(OAO-fællesoverenskomsten)