Du er her:

Overenskomst

Arbejdstidsaftale for tjenestemænd i staten, klik på linket her under

http://cirkulaere.modst.dk/static/Circular/2015/018-15.pdf 

Organisationsaftale 2018 kilk på nedenstående link
https://serviceforbundet.dk/Landbrug_og_Tilsyn/Organisationsaftale_for_tilsynsfunktionaerer.aspx
 

Ferieloven

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer

– Det Statslige Område

(OAO-fællesoverenskomsten)