Du er her:

Overenskomst

Arbejdstidsaftale for tjenestemænd i staten, klik på linket her under

http://cirkulaere.modst.dk/static/Circular/2015/018-15.pdf 

Organisationsaftale 2018 kilk på nedenstående link
36C-9-20181030123351 (landbrugsogtilsynsfunktionaer.dk)

Ferieloven (danskelove.dk)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer

– Det Statslige Område

(OAO-fællesoverenskomsten)